Dekh bhai... photo din bhar daal but tag mat kar

Home > Quotes > Dekh bhai... photo din bhar daal but tag mat kar

Dekh Bhai Quotes

1. Dekh bhai...

photo din bhar daal but tag mat kar


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |   Explore More Quotes

2. Dekh Bhai

Mausam aur insaan, dono badal jaate hain


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Hindi Life   |    Funny Hindi   |   

3. Dekh Bhai...

ye har baat par Party De Party De mat kia kar.


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |   

4. Dekh Bhai...

Log sachhey hona chahiye,
jhootey to bartan bhi hote hain


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Hindi Life   |   5. Dekh bhai...

photo din bhar daal but tag mat kar


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |   

6. Dekh Bhai...

Bezati to tere naseeb mein hai
main to sirf ek zariya hoon


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Funny Hindi   |