Dekh Bhai... Bezati to tere naseeb mein hai main to sirf e ...

Home > Quotes > Dekh Bhai... Bezati to tere naseeb mein hai main to sirf ek zariya

Dekh Bhai Quotes

1. Dekh Bhai...

Bezati to tere naseeb mein hai
main to sirf ek zariya hoon


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Funny Hindi   |   Explore More Quotes

2. Dekh Bhai

Mausam aur insaan, dono badal jaate hain


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Hindi Life   |    Funny Hindi   |   

3. Dekh Bhai...

ye har baat par Party De Party De mat kia kar.


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |   

4. Dekh Bhai...

Log sachhey hona chahiye,
jhootey to bartan bhi hote hain


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Hindi Life   |   5. Dekh bhai...

photo din bhar daal but tag mat kar


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |   

6. Dekh Bhai...

Bezati to tere naseeb mein hai
main to sirf ek zariya hoon


  whatsapp twitter ReadBeach Instagram    

Tags: Dekh Bhai   |    Funny Hindi   |